BIP - Biuletyn Informacji Publicznej KWP Zamówienia publiczne KWP  Ustaw jako stronę domową  Dodaj do Ulubionych  Szukaj Prewencja Ruch drogowy Prawo Antyterroryści Logistyka
 
 
 

Wydział Prewencji

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65
tel. 85-670-32-10
fax. 85-670-32-07
naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Wydział Prewencji realizuje zadania w zakresie:

1) organizowania i koordynowania służby prewencyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia służby:

a)      patrolowej,
b)      patrolowo – interwencyjnej,
c)       obchodowej,
d)      ochronnej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych;

2) koordynowania realizacji zadań jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego dotyczących ochrony, bezpieczeństwa i porządku w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej oraz na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) nadzoru i koordynacji działań realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego w obszarze kynologii policyjnej;

4) realizacji zadań zleconych przez wojewodę w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad działalnością straży gminnej/miejskiej;

4a) koordynacji i nadzoru nad współpracą jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego z poszczególnymi oddziałami straży gminnych/miejskich województwa podlaskiego w zakresie określonym przepisami dotyczącymi straży gminnej/miejskiej;

5) sprawowania nadzoru nad zagadnieniami związanymi z realizowaniem czynności w sprawach o wykroczenia;

6) współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji dotyczącej opracowywania zasad organizacji i wykonywania służby prewencyjnej;

7) podejmowania działań mających na celu rozwijanie kontaktów społecznych oraz inicjowanie międzyinstytucjonalnych działań różnorodnych podmiotów na rzecz profilaktyki przestępczości i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych;

8) zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

9) monitorowania i analizy zdarzeń zaistniałych na terenie województwa podlaskiego dotyczących niewłaściwego postępowania policjantów pełniących służbę patrolową, patrolowo – interwencyjną, obchodową oraz ochronną w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych;

10) nadzoru nad właściwymi merytorycznie komórkami jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego;

11) nadzoru nad problematyką przechowywania i użytkowania broni palnej służbowej przez policjantów jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego;

12) planowania, organizowania i koordynowania przygotowań obronnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego w zakresie merytorycznej odpowiedzialności i kompetencji oraz współdziałania w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej.