BIP - Biuletyn Informacji Publicznej KWP Zamówienia publiczne KWP  Ustaw jako stronę domową  Dodaj do Ulubionych  Szukaj Prewencja Ruch drogowy Prawo Antyterroryści Logistyka
 
 
 

Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65
tel. 85-670-32-70
fax. 85-670- 32-71

naczelnik.wzir.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów realizuje zadania w zakresie:

1)      prowadzenia działalności zaopatrzenia materiałowo – technicznego w tym :

a)            uzbrojenia i techniki specjalnej,

b)            umundurowania oraz żywienia,

c)             sprzętu kwaterunkowo – biurowego, formularzy i druków;

2)      współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, w tym w zakresie zaopatrzenia w sprzęt nabywany centralnie w wybranych asortymentach oraz jego dystrybucję;

3)      realizacji zadań w zakresie materiałowo – technicznym i zabezpieczenia potrzeb wynikających z planów mobilizacyjno – obronnych;

4)      planowania i realizacji wydatków budżetowych obejmujących wydatki bieżące o charakterze rzeczowym oraz realizacji wydatków ze środków pozabudżetowych ( przepadek rzeczy, darowizny);

5)      nadzorowania gospodarki kwatermistrzowskiej w odniesieniu do sprzętu użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa podlaskiego;

6)      prowadzenia całości zagadnień związanych z gospodarką inwestycyjno – remontową i gospodarką nieruchomościami;

7)      wykonawstwa zadań dotyczących utrzymania obiektów budowlanych eksploatowanych dla potrzeb służbowych i socjalnych jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa podlaskiego;

8)      prowadzenia działalności w zakresie gospodarki zaopatrzeniowo – magazynowej materiałów remontowo – budowlanych oraz służących do bieżącego utrzymania nadzorowanych obiektów;

9)      prowadzenia gospodarki mieszkaniowej oraz obsługę policjantów, pracowników, emerytów i rencistów w zakresie spraw mieszkaniowych i socjalnych;

10)  przygotowywania decyzji administracyjnych w zakresie właściwości Komendanta  w sprawach mieszkaniowych;

11)   sporządzania planów rzeczowo – finansowych oraz sprawozdań w zakresie :

a)      gospodarki inwestycyjno – remontowej,

b)      gospodarki mieszkaniowej i socjalnej,

c)       administracji i utrzymania obiektów,

d)      gospodarki nieruchomościami.