Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolskie Zawody funkcjonariuszy Policji w ratownictwie wodnym – zakończone

Data publikacji 22.05.2015

Pod patronatem Komendanta Głównego Policji 17 załóg z całej Polski rywalizowało w Hajnówce w ratownictwie wodnym. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, zaś w klasyfikacji generalnej najlepszym okazał się policjant z Komendy Stołecznej Policji. W ramach działań profilaktycznych na terenie Parku Wodnego w Hajnówce zorganizowano stoiska profilaktyczne, a także mobilny punkt poboru krwi oraz stoisko prezentowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego Numer Alarmowy 112.

Wczoraj 17 drużyn reprezentujących wszystkie komendy wojewódzkie Policji z kraju oraz Komendę Stołeczną Policji uczestniczyło w Ogólnopolskich Zawodach funkcjonariuszy Policji w ratownictwie wodnym. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Urząd Miasta Hajnówka oraz Urząd Gminy w Narewce. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Szkolenie otworzył Podlaski Komendant Wojewódzki Policji - nadinsp. Sławomir Mierzwa. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP – mł. insp. Robert Kumor, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol w Szczytnie - nadkom. dr Jarosław Truchan oraz Z-ca Burmistarza Miasta Hajnówka i Wójt Gminy Narewka. Rywalizacja wśród funkcjonariuszy obejmowała 4 konkurencje – dwie basenowe: 25 metrów basenu w umundurowaniu ćwiczebnym z przeszkodą oraz akcję drużynową na długości 75 metrów i dwie na otwartych wodach. Pierwszym etapem były konkurencje na otwartych wodach Zalewu Siemianówka. Następnie policjanci doskonalili swoje techniki pływackie na basenie sportowym w Hajnówce. W ramach działań profilaktycznych tradycyjnie przy tego typu inicjatywach funkcjonariusze Wydziału Prewencji KPP w Hajnówce oraz Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku zorganizowali na terenie miejscowego parku wodnego stoisko profilaktyczne dla dzieci szkół podstawowych, mobilny punkt poboru krwi oraz stoisko prezentowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego Numer Alarmowy 112.

Punkty zdobyte w konkurencjach pozwoliły wyłonić najlepszych:

Klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce –  KWP w Opolu

skład: Władysław Białochwałek, sierż. sztab. Jarosław Białochwałek

 

II miejsce –  KWP w Katowicach

skład: sierż. Filip Kołakowski, st. post. Kamil Lurka

 

III miejsce  –  KWP w Kielcach

skład: asp. Dominik Kendych, st. post. Mateusz Augustyn

 

Klasyfikacja generalna:

I miejsce –  st. sierż. Juliusz Malinowski (KSP)

II miejsce –  sierż. sztab. Jarosław Białochwałek (KWP w Opolu) 

III miejsce – mł. asp. Romuald Karpiak (KWP w Łodzi) 

Puchary oraz nagrody pieniężne dla zwycięzców ufundowane zostały przez Komendanta Głównego Policji oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ponadto inicjatywę wsparli także: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa podlaskiego oraz Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego.

Tego typu inicjatywa to zarówno jeden z istotnych elementów składowych systemu doskonalenia funkcjonariuszy pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych przed sezonem nawigacyjnym jak również możliwość wymiany doświadczeń w zakresie metod interwencyjnych podejmowanych przez mundurowym w tym obszarze.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl