W lipcu na Podlasiu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W lipcu na Podlasiu ruszy pilotażowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Data publikacji 16.06.2016

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone startującemu już w lipcu pilotażowemu programowi dotyczącemu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Zasady programu, który pilotażowo uruchomiony zostanie na Podlasiu, w województwie pomorskim i garnizonie stołecznym, licznym zaproszonym gościom przybliżyli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji i szef Biura Prewencji KGP.

Jak zapowiedział Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA interaktywna mapa zagrożeń bezpieczeństwa w lipcu będzie testowana w stolicy i dwóch województwach, następnie ruszy w całym kraju. Pilotaż mapy ruszy w województwach Podlaskim, Pomorskim oraz na terenie garnizonu stołecznego.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierać się będą na trzech filarach. W pierwszym filarze będą gromadzone informacje z policyjnych systemów informatycznych, drugi filar będzie stanowić część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Trzeci filar opierać się będzie o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Według założeń, mapa będzie zawierała informacje ze statystyk policyjnych z różnych lat, dotyczących m.in. przestępczości na danym terenie. Mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków policji.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. Tylko w województwie podlaskim ogółem zrealizowanych zostało 647 takich spotkań, w których uczestniczyło blisko 11 tysięcy mieszkańców.

Bezpieczeństwo na wodach

Wiceminister MSWiA Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz w tym dniu również wizytowali Ośrodek Szkolenia WOPR „TAMA” w Rajgrodzie, gdzie w związku z rozpoczynającym się sezonem letnim i zbliżającymi się wakacjami, odbywa się specjalistyczne szkolenie z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych oraz dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych oraz specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego Państwowej Straży Pożarnej. W tym przedsięwzięciu udział bierze kilkudziesięcioosobowa grupa złożona z policjantów z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego oraz podlaskich strażaków. Uczestnicy szkolenia pod okiem instruktorów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego doskonalą, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i łodzi, swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia gościom zaprezentowany został między innymi specjalny pokaz ratownictwa wodnego przeprowadzony przez policjantów, strażaków i ratowników wodnych.

(KWP w Białymstoku/MSWiA)