Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Środowisko duchowieństwa skupione w archidiecezji białostockiej oraz policjanci - na rzecz bezpieczeństwa…

Data publikacji 30.11.2016

Ochrona obiektów sakralnych i ich zabezpieczenie, rola dzielnicowego w Policji, funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa czy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, to tylko niektóre z tematów poruszonych na dzisiejszym szkoleniu zorganizowanym wspólnie przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz duchownych Archidiecezji Białostockiej. W spotkaniu uczestniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Pan nadkom Maciej Zakrzewski.

Dzisiaj, w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyło się szkolenie poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu prowadzone przez policyjnych specjalistów z komendy wojewódzkiej i miejskiej Policji, w którym uczestniczyła grupa około 40 księży, głównie – proboszczów reprezentujących poszczególne parafie. Na spotkanie przybył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr hab. Henryk Ciereszko, który w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę współdziałania obydwu tych społeczności na rzecz bezpieczeństwa w środowisku lokalnym oraz współorganizator tego przedsięwzięcia - ks. dr. Tomasz Powichrowski Ekonom Archidiecezji Białostockiej. Z kolei Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Pan nadkom Maciej Zakrzewski zaznaczył, że współpraca podlaskiej Policji ze środowiskiem duchowieństwa jest efektywnie i z powodzeniem prowadzona na wielu płaszczyznach, począwszy od cyklicznych spotkań z alumnami Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku poprzez bezpośrednie kontakty dzielnicowych z przedstawicielami parafii. Następnie Pan Naczelnik przedstawił zebranym założenia dotyczące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadził instruktaż w zakresie korzystania z tego narzędzia, a także zaprezentował nową (dostępną dla wszystkich) aplikację o nazwie „Moja Komenda”, dzięki której kontakt z Policją, w tym z dzielnicowymi jest bardzo ułatwiony.

W dalszej części spotkania policyjni specjaliści - bardzo szczegółowo (na bazie sytuacji z jakimi zetknęli się w swojej codziennej służbie) omówili zagadnienia dotyczące między innymi: sposobów poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów sakralnych i domów parafialnych, w tym zabezpieczania dóbr kultury pozostających na wyposażeniu parafii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy prospołecznej funkcji dzielnicowego. Zwrócono uwagę na możliwość lokalnego współdziałania w takich obszarach jak przeciwdziałanie przemocy domowej oraz pomocy (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) osobom bezdomnym i potrzebującym wsparcia.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl