Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci i pielęgniarki razem przeciwko przemocy wobec osób starszych

Data publikacji 14.09.2017

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku spotkali się z pielęgniarkami ze szpitala MSWiA w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC”. Głównym tematem prelekcji było przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku spotkali się wczoraj z pielęgniarkami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku, aby rozmawiać o przeciwdziałaniu przemocy wobec seniorów. Przedsięwzięcie to odbyło się w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC”. Funkcjonariusze omówili problem przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Przedstawili objawy i skutki przemocy, a także zaprezentowali metody jej przeciwdziałania. W dalszej części spotkania odbyły się zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy rozpoznawali objawy przemocy i wypełniali formularz „Niebieskiej Karty”. Zaprezentowany przez mundurowych temat cieszył się dużym zainteresowaniem przedstawicieli służby zdrowia. Po prelekcji uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji, podczas której wymieniali się doświadczeniami i spostrzeżeniami w obszarze szeroko rozumianej przemocy. Na zakończenie policjanci przekazali uczestnikom materiały informacyjne, plakaty i ulotki.

 

 

 

Praca w Policji