Kontakt z osobami niepełnosprawnymi – warsztaty edukacyjne - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontakt z osobami niepełnosprawnymi – warsztaty edukacyjne

Data publikacji 06.10.2017

Policjanci województwa podlaskiego biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, których celem jest kształtowanie postaw wrażliwości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku rozpoczął we wrześniu cykl szkoleń, których celem jest kształtowanie u mundurowych postaw wrażliwości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Na sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku odbyły się dziś kolejne zajęcia warsztatowe dla policjantów i pracowników Policji z powiatu białostockiego. Podczas zajęć zapoznawali się oni z metodami i technikami komunikacji z osobami niewidzącymi i niesłyszącymi. Prelegenci wskazywali na trudności w takich kontaktach, podkreślali ważność gestów, mimiki i tonu głosu. Prowadzący zapoznali również słuchaczy z przepisami prawnymi, których znajomość jest niezbędna w relacjach z takimi osobami. Dzięki środkom audiowizualnym wykorzystanym w tym spotkaniu, jego uczestnicy mogli także spojrzeć na niepełnosprawność jak na cechę człowieka, która nie zmienia jego wnętrza, ale jedynie przeorganizowuje jego sposób zewnętrznej komunikacji i poruszania się.

Podejmowane działania, które potrwają do końca listopada, mają na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie im pełniejszego korzystania z prawa do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.