Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na plakat w ramach XI Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 18.10.2017

18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony jest już po raz jedenasty Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec. Budowanie jej jest jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi, dlatego Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji organizuje konkurs na plakat pod hasłem „Nie daj się zniewolić – nie wszystko ma swoją cenę!”.

Zgodnie z założeniami "Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018" Policja obchodzi ten dzień poprzez prowadzenie w szkołach policyjnych działań szkoleniowych i informacyjnych skierowanych do słuchaczy i studentów, mających na celu poszerzenie ich wiedzy na temat przestępstwa handlu ludźmi.

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Jak podaje ONZ, handel ludźmi - dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz pracownikami zmuszanymi do niewolniczej pracy - jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem w Europie. Szacuje się, że zyski z handlu ludźmi wynoszą rocznie 2,5 mld euro (na całym świecie dochodzą do 32 mld dolarów).

Na szczeblu Komendy Głównej Policji działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi koordynuje umiejscowiony w Biurze Kryminalnym Wydział do walki z Handlem Ludźmi. Funkcjonuje tam specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer: +48 664 974 934 można również w sposób anonimowy przekazać wszelkie informacje dotyczące procederu handlu ludźmi oraz uzyskać poradę lub wsparcie.

Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku organizuje konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na plakat pod hasłem „Nie daj się zniewolić – nie wszystko ma swoją cenę!”. Tematyka konkursu dotyczy zagadnień związanych z handlem ludźmi oraz zagrożeniami jakie niosą za sobą następstwa nieprzemyślanych wyjazdów zagranicznych. Konkurs polega na stworzeniu plakatu dowolną techniką przez ucznia pod nadzorem nauczyciela. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Zobacz również relację z XI Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi z innych podlaskich komend:

KMP w Łomży

KPP w Sejnach

KMP w Suwałkach

KPP w Zambrowie

KPP w Bielsku Podlaskim

KPP w Augustowie

KPP w Sokółce

KPP w Hajnówce

KPP w Siemiatyczach

KPP w Grajewie

KPP w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

Pliki do pobrania