Podlaskie obchody Narodowego Święta Niepodległości 2017 - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podlaskie obchody Narodowego Święta Niepodległości 2017

Data publikacji 11.11.2017

W Suwałkach odbyły się obchody związane z upamiętnieniem 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz szefowie innych podlaskich służb mundurowych, samorządowcy i liczni zaproszeni goście oraz społeczność suwalska.

11 listopada, w Suwałkach uczczono 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość z tej okazji rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji ojczyzny w konkatedrze pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Suwałkach. W tegorocznych uroczystościach uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pułkownik SG Grzegorz Biziuk, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jarosław Wendt, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej pułkownik Piotr Kondraciuk, dowódca 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach podpułkownik Krzysztof Świderski oraz kierownictwo innych służb mundurowych. Po Mszy Świętej dalsze obchody Narodowego Święta Niepodległości przeniosły się na plac Józefa Piłsudskiego, gdzie w obecności licznych zaproszonych gości i mieszkańców odbył się uroczysty apel. W jego trakcie zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, który następnie wraz z szefami podległych mu służb wręczyli funkcjonariuszom odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie niepodległościowego Apelu Pamięci oraz salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej. W dalszej kolejności Pan Minister Jarosław Zieliński, w asyście szefów wojewódzkich służb mundurowych złożył kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty złożyli również przedstawiciele województwa podlaskiego, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz społeczność suwalska. Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowych Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, a także występem orkiestry dętej.