Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„CHEMICZNA ZMIANA NASTROJU” – SPEKTAKL TEATRALNY SKIEROWANY DO MŁODZIEŻY

Data publikacji 07.12.2017

Policjanci białostockiej prewencji w ramach działań profilaktyczno – edukacyjnych, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku, po raz kolejny zorganizowali spektakl pt. „CHEMICZNA ZMIANA NASTROJU”. Inicjatywa ta ma na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. W dzisiejszym spotkaniu udział wziął Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Wojciech Macutkiewicz.

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku, zorganizowali cykl spotkań profilaktycznych. Działania te skierowane były do dzieci i młodzieży, które szczególnie narażone są na zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych. Dziś w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku odbyły się ostatnie z tego cyklu spotkania, w którym uczestniczyło około 300 uczniów z białostockich szkół. Rozpoczęły się ono prelekcją policjantki na temat szkodliwości działania środków psychoaktywnych, ich negatywnych skutków oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Następnie aktorzy z teatru „Madame” zaprezentowali spektakl teatralny pod tytułem „Chemiczna zmiana nastroju”. Artyści w niezwykle interesujący sposób, przy pomocy tekstu, obrazu i muzyki przedstawili zagrożenia, jakie niesie ze sobą zażywanie środków psychoaktywnych. Ta forma przekazu jaką wybrali białostoccy policjanci, aby dotrzeć bezpośrednio do dzieci i młodzieży, cieszyła się ogromnym zainteresowanie wśród tej grupy osób. Tylko podczas dziewięciu spotkań spektakl obejrzało ponad tysiąc uczniów z białostockich szkół. W dzisiejszym spotkaniu udział wziął również Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Wojciech Macutkiewicz.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetowych działań Policji. Edukacja rodziców i pedagogów w zakresie rozpoznawania u dzieci niepokojących symptomów i poszukiwaniu skutecznej pomocy to tematy, jakie funkcjonariusze białostockiej prewencji na co dzień poruszają podczas spotkań w placówkach edukacyjnych powiatu białostockiego.