POWRÓT PODLASKICH POLICJANTÓW Z KOSOWA - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POWRÓT PODLASKICH POLICJANTÓW Z KOSOWA

Data publikacji 07.12.2018

Po kilkumiesięcznej służbie w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w ramach Misji Unii Europejskiej "EULEX", funkcjonariusze garnizonu podlaskiego powrócili do służby w jednostkach macierzystych.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski przywitał dzisiaj wracających z Kosowa policjantów. Aspirant sztabowy Marek Mancewicz i aspirant sztabowy Krzysztof Iwanow - funkcjonariusze garnizonu podlaskiego, przez ostatnie 9 miesięcy służyli w ramach XXVIII rotacji Jednostki  Specjalnej Polskiej Policji. Teraz powrócą do jednostek macierzystych w których pełnią służbę.

Do zadań Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie należy m. in. pomoc w rozwoju i wzmacnianiu wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównymi zadaniami Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie są: bezpośrednie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez patrolowanie miejsc zagrożonych, w razie masowych naruszeń porządku i bezpieczeństwa działania w pododdziale zwartym oraz realizacja, na zlecenie władz misji i sądów, zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych w czasie konfliktu w Kosowie.  W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska Policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC – Crowd and Riot Control) jak również z zakresu specjalnej taktyki i uzbrojenia (SWAT – Special Weapon and Tactics).

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę narodowościową wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji.