Pracownia badań antroposkopijnych - Policja Podlaska

Pracownia badań antroposkopijnych

Pracownia badań antroposkopijnych

ODTWARZANIE WYGLĄDU OSÓB I PRZEDMIOTÓW

zakres wykonywanych badań:

 

  • odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego, metodą syntezy komputerowej, kompozycyjną, mieszaną i rysunkową,
  • odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego i zdjęć oraz zapisów wideo,
  • wykonywanie progresji i regresji wiekowej osób na podstawie zdjęć fotograficznych,
  • tworzenie wersji wyglądu na podstawie opisu słownego i zdjęć fotograficznych,
  • retusz komputerowy zdjęć -  techniczny, korekcyjny, estetyzujący, fotomontaż.
Praca w Policji