Projekt „Senior na czasie” - Senior na Czasie - Policja Podlaska

Senior na Czasie

Projekt „Senior na czasie”

- głównym celem projektu jest wzrost wiedzy oraz świadomości dotyczącej bezpieczeństwa, w tym transakcji finansowych seniorów oraz poprawnym zarządzaniem budżetem domowym wśród 300 uczestników w wieku 60+ z woj. podlaskiego.

- istotnym jest wzrost świadomości osób starszych oraz harcerzy o możliwych zagrożeniach finansowych

- podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do informacji o możliwościach uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach życiowych związanych z podjęciem decyzji finansowych

- kreowanie postaw społecznych sprzyjających zapobieganiu oszustwom wobec osób starszych

- wzrost wiedzy nt. właściwego planowania i zarządzania budżetem domowym.

Osoby zainteresowane bezpłatnym udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zajęcia w formie warsztatowej przeprowadzą dzielnicowi wraz z harcerzami. Głównym kryterium kwalifikacji będzie kolejność zgłoszeń. Formularz (do pobrania poniżej) można przekazać listownie lub osobiście do Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Białymstoku ul. Warszawska 23 lub Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ul. Warszawska 65 oraz przez dzielnicowych bądź mailowo na adres - naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl.

W ramach projektu odbędą się bezpłatne spotkania (uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i promujące projekt „Senior na czasie”):

- 24.09.2019 – Bielsk Podlaski godz. 17.00 – sala Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego Św. Cyryla i Metodego ul. Mickiewicza 36

- 25.09.2019 godz. 16.30 – sala przy parafii bł. Bolesławy Lament w Białymstoku przy ul. Marii Dąbrowskiej 3

- 26.09.2019 godz. 17.30 – Klub Seniora w Supraślu przy ul. Cieliczańskiej 1

 -01.10.2019 r. godz. 11.00  - ul. Branickiego 1 Białystok

- 06.10.2019 godz. 14.00 –Sokólski Ośrodek Kultury przy ul. Grodzieńskiej 1 w Sokółce

W dniu 23.10.2019 godz. 11.00 zapraszamy na bezpłatną Konferencję podsumowującą w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1.

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza, o jakości życia i rozwoju społeczeństwa szczególnie osób starszych, dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do priorytetowych instytucji działających na rzecz seniorów.  Jak wskazuje raport „InfoSenior” o seniorach i dla seniorów, że to właśnie seniorzy będą w najbliższych latach szczególnie ważną grupą wiekową – zarówno z punktu widzenia polskiej gospodarki finansowej, jak i społeczeństwa. Jak pokazują dane, rola tzw. srebrnej gospodarki będzie wzrastać – prognozuje się, że do roku 2050 osoby powyżej 60 roku życia będą stanowić 40 % społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest otwarcie się na zrozumienie ich potrzeb – osoby starsze niechętnie sięgają po rozwiązania, których nie rozumieją i których w konsekwencji się boją. Polscy seniorzy niechętnie korzystają z bankowości internetowej i mobilnej (z tej pierwszej korzysta tylko 29 % seniorów, drugiej – 3 %).

Pomimo bieżącego monitorowania działań oszustów i prowadzenia intensywnych działań w tym zakresie oszuści wykorzystują seniorów poprzez ich nieostrożność i usiłują wmówić, że są przedstawicielami rozmaitych instytucji unijnych, państwowych, społecznych lub pomocowych, hydraulikami, sprawdzającymi ciśnienie w rurach lub dzwonią udając wnuczka bądź siostrzeńca, potrzebującego natychmiastowej pożyczki. To tylko jedne z wielu metod wykorzystywanych przez oszustów, upływ czasu powoduje, iż metody są modyfikowane i coraz bardziej nieprzewidywalne.

Skupienie uwagi na oszustów, bezpieczne operowanie kartami płatniczymi czy informowanie o internetowych pułapkach to jedne z wielu tematów podejmowane na cyklicznych, comiesięcznych spotkaniach podczas tzw. obiadów czwartkowych organizowanych przez Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Białymstoku.

Projekt trwa do 31 października 2019 r.

Pliki do pobrania