KONKURS PN. „ZNAM SWOJE PRAWA...” - Konkursy - Policja Podlaska

KONKURS PN. „ZNAM SWOJE PRAWA...”

WYNIKI KONKURSU „ZNAM SWOJE PRAWA...”

 

Jury składające się z przedstawicieli Policji, Kuratorium i Lasów Państwowych, biorąc pod uwagę zgodność z tematyką, kreatywność i oryginalność wykonania, wyłoniło 3 zwycięzców. Okazali się nimi uczniowie:

 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach.
 2. Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych.
 3. Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku.

Autorzy zwycięskich plakatów  w nagrodę wezmą udział pikniku edukacyjnym, który odbędzie się w styczniu 2018 r.  na terenie wskazanego nadleśnictwa.

 

REGULAMIN

 

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w związku z obchodzonym w dniu 20 listopada 2017 roku Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, organizuje konkurs pn. „Znam swoje prawa...”, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 1. CEL:
 • popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu praw dziecka,
 • zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci o przynależnych im prawach,
 • uświadamianie dzieciom o konieczności respektowania praw innych.
   
 1. TEMATYKA:

Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów klasy jednego plakatu plastycznego o tematyce „znam swoje prawa...” w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka.

Praca powinna zawierać pięć praw dziecka.

 

 1. ADRESACI:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – V szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego.
 

 1. TECHNIKA WYKONANIA:
  1. Praca powinna być wykonana z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej np. malowanie farbami, pastelami, mazakami, kredkami, w formacie A2.
  2. Materiał wykonania pracy jest dowolny.
  3. Do konkursu jedna klasa może złożyć tylko jedną pracę (1 klasa – 1 praca).
  4. Szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić dowolną liczbę prac.
  5. Praca powinna:
 • być kreatywna i oryginalna,
 • zawierać pięć praw dziecka,
 • podpisana: imiona i nazwiska uczniów, klasa, nazwa szkoły podstawowej, imię i nazwisko nauczyciela - wychowcy, telefon kontaktowy.
  1. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów prace nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 1. PRAWA AUTORSKIE:
 1. Uczestnicy konkursu zrzekają się wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora.
 2. Uczestnicy konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przesłanej pracy.
 3. Przesłanie do konkursu pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację, jak również oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wykorzystania przygotowanych przez uczestników prac.
 5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.

 

 1. FORMA PRZESŁANIA:
 1. Pracę należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres:

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65

z dopiskiem: konkurs pn. „Znam swoje prawa...”

do dnia 30 listopada 2017 roku

 

 1. FINAŁ KONKURSU:
 1. Praca zgłoszona do konkursu zostanie oceniona przez Komisję konkursową pod względem zgodności tematu z tematyką konkursu, kreatywności i oryginalności jej wykonania.
 2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele:
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
 • Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 1. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną trzy prace.
 2. Uczniom zwycięskich trzech klas przewidziana jest nagroda w postaci pikniku edukacyjnego, który odbędzie się w miesiącu grudniu br.  na terenie wskazanego nadleśnictwa. Piknik będzie miał miejsce w kompleksie leśnym przy wiacie edukacyjnej, podczas którego przewidziany jest szereg atrakcji i konkursów dla dzieci oraz m.in. ognisko.
 3. Do udziału w pikniku zostaną zaproszeni uczniowie zwycięskich trzech klas wraz
  z nauczycielem-wychowawcą. Zwycięskie szkoły we wysłanym zakresie zorganizują dojazd na piknik.
 4. Szczegóły dotyczące finału konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej podlaskiej Policji www.podlaska.policja.gov.pl, baner „Konkurs pn. „Znam swoje prawa...”.

Koordynacją konkursu pn. „Znam swoje prawa...” z ramienia KWP w Białymstoku zajmuje się Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku, tel. 85 670 28 72, 85 670 25 21.

Pliki do pobrania