Informacje teleadresowe - Policja Podlaska

Informacje teleadresowe

Informacje teleadresowe

Data publikacji 06.05.2013

Naczelnik WydziałuRuchu Drogowego KWP w Białymstoku

mł. insp. Wojciech Chmielewski

 

Zastępca NaczelnikaWydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku

kom. Dariusz Matynka

 

 

Wydział RuchuDrogowego

Komendy Wojewódzkiej Policjiw Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Sekretariat:

85 670 32 30

Fax – 85 670 3231

wrd.kwp@bk.policja.gov.pl