Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - statystyki 2016 rok

Informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie woj. podlaskiego w 2016 r.