Informacje dla przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót bronią i amunicją

Zgoda przewozowa oraz uprzednia zgoda przewozowa dla przedsiębiorcy.

ZGODA PRZEWOZOWA ORAZ UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA

DLA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCEGO KONCESJĘ NA OBRÓT BRONIĄ I AMUNICJĄ

Obrót bronią i amunicją w krajach Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa Rady z dnia 18 czerwca 1991 roku w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Obrót strzelecką bronią palną oraz amunicją, w przypadku, gdy państwem początkowym lub docelowym transakcji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2019 poz. 1214).