Komendanci - Kierownictwo KWP - Policja Podlaska

Kierownictwo KWP

Komendanci

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI  POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

 

nadinspektor DANIEL KOŁNIEROWICZ


 

I ZASTĘPCA

 

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

inspektor ELIGIUSZ KUBICKI


ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

podinsp. Jacek Kumpiałowski


ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

mgr inż SŁAWOMIR WILCZEWSKI

Praca w Policji