Postępowania o zamówienia - Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
10/C/19 poniżej 144.000 euro 50410000-2 06.12.2019
OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU
16.12.2019 Zrealizowane
40/U/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 15.11.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Policji województwa podlaskiego oraz pracowników i funkcjonariuszy CBŚ i BSW KGP z miejscem pełnienia służby i pracy w jednostkach Policji woj. podlaskiego - III.
22.11.2019 Ogłoszone
39/U/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 31.10.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Policji województwa podlaskiego oraz pracowników i funkcjonariuszy CBŚ i BSW KGP z miejscem pełnienia służby i pracy w jednostkach Policji woj. podlaskiego - II.
08.11.2019 Ogłoszone
38/S/19 poniżej 144.000 euro 43800000-1, 43414000-8, 42650000-7, 31153000-3 16.10.2019
DOSTAWA WYPOSAŻENIA STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW
24.10.2019 Zrealizowane
12/U/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 15.10.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Policji woj. podlaskiego oraz pracowników i funkcjonariuszy CBŚ i BSW KGP z miejscem pełnienia służby i pracy w jednostkach Policji woj. podlaskiego
22.10.2019 Ogłoszone
19/C/19 poniżej 144.000 euro 39130000-2 04.10.2019
DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH
15.10.2019 Zrealizowane
37/L/19 poniżej 144.000 euro 50332000-1 01.10.2019
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SERWISU POGWARANCYJNEGO ORAZ WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH SYSTEMÓW ZASILANIA BEZPRZERWOWEGO W JEDNOSTKACH POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
09.10.2019 Zrealizowane
3/C/19 poniżej 144.000 euro 09135100-5 17.09.2019
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO JEDNOSTEK KWP W BIAŁYMSTOKU
25.09.2019 Zrealizowane
36/S/19 poniżej 144.000 euro 43800000-1, 43414000-8, 42650000-7, 31153000-3 16.09.2019
DOSTAWA WYPOSAŻENIA STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW
26.09.2019 Rozstrzygnięte
15/S/19 poniżej 144.000 euro 34351100-3 13.09.2019
Licytacja elektroniczna na dostawę zimowych opon samochodowych różnych rozmiarów
23.09.2019 Zrealizowane

Wybierz Strony