Postępowania o zamówienia - Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
17/C/17 poniżej 5.225.000 euro 45223300-9, 45233140-2, 45315600-4, 45310000-3, 45312000-7, 45312200-9, 45231300-8 14.06.2017
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ WOKÓŁ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO KWP W BIAŁYMSTOKU PRZY ul. SIENKIEWICZA 65
04.07.2017 Ogłoszone
5/C/17 poniżej 135.000 euro 38432210-7 24.04.2017
Zakup chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (GC-MS) z jonizacją elektronową (EI) wraz z elektronicznym podajnikiem próbek ciekłych
09.05.2017 Zrealizowane
9/L/17 poniżej 135.000 euro 30125110-5, 30124300-7, 30192113-6, 30192300-4 05.04.2017
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH, FAKSÓW
05.04.2017 Zrealizowane
8/C/17 poniżej 135.000 euro 30197644-2 23.03.2017
Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego
31.03.2017 Zrealizowane
12/S/17 poniżej 135.000 euro 34351100-3 07.03.2017
Licytacja elektroniczna na dostawę opon letnich samochodowych różnych rozmiarów
15.03.2017 Zrealizowane
11/S/17 poniżej 135.000 euro 09211000-1 28.02.2017
Licytacja elektroniczna na dostawę olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych
09.03.2017 Zrealizowane
7/C/17 poniżej 135.000 euro 30190000-7, 30197630-1, 30199120-7 20.02.2017
Licytacja elektroniczna na dostawę wyrobów biurowych, wkładów drukujących i papieru offsetowego
28.02.2017 Zrealizowane
2/C/17 powyżej 135.000 euro 09300000-2 27.01.2017
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POLICJI woj. PODLASKIEGO
07.03.2017 Zrealizowane
25/C/16 poniżej 135.000 euro 38433000-9, 38510000-3 28.12.2016
NAJEM MIKROSKOPU SPRZĘŻONEGO ZE SPEKTROFOTOMETREM PODCZERWIENI z TRANSFORMACJĄ FOURIERA – FTIR
13.01.2017 Zrealizowane
2/S/16 poniżej 135.000 euro 34351100-3 20.10.2016
LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ OPON ZIMOWYCH SAMOCHODOWYCH RÓŻNYCH ROZMIARÓW
28.10.2016 Zrealizowane
Praca w Policji