Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany na stanowiskach Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

Data publikacji 05.09.2017

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz poinformował o zmianach na stanowiskach Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Dzisiaj, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyło się spotkanie kadry kierowniczej, podczas którego Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz poinformował o zmianach na stanowiskach Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Komendant Główny Policji powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana podinspektora Jacka Kumpiałowskiego. Dotychczas pełnił on funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku i będzie nadal odpowiedzialny za pion prewencji. Natomiast, obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, odpowiedzialnego za pion kryminalny, powierzył podinspektorowi Jackowi Tarnowskiemu, dotychczasowemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Suwałkach.

Praca w Policji