2012 - Policja Podlaska

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
60/U/12 Array 85121000-3 31.12.2012
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi medyczne z zakresu medycyny pracy - KPP Bielsk Podlaski, Mońki i Wysokie Mazowieckie
1356945692 Array
62/S/12 Array 09134100-8; 09132100 31.12.2012
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ON I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB95 DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI W STACJI PALIW ZLOKALIZOWANEJ
W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM GMINY GRÓDEK
1356943476 Array
59/U/12 Array 85121000-3 31.12.2012
Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi medyczne z zakresu medycyny pracy
1356941438 Array
19/S/12 Array 09132100-4, 09134100 12.12.2012
Przetarg nieograniczony na ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB95 DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI W STACJI PALIW ZLOKALIZOWANEJ W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM GMINY I MIASTA MICHAŁOWO
1357728031 Array
57/S/12 Array 50118110-9 21.11.2012
Przetarg nieograniczony na ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU I PRZEMIESZCZANIU, WRAZ Z WSZELKIMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI, POJAZDÓW I ICH CZĘŚCI ZATRZYMANYCH DO DYSPOZYCJI POLICJI, A TAKŻE PRZEMIESZCZANIE POJAZDÓW SŁUŻB
1355483274 Array
58/U/12 Array 85121000-3 20.11.2012
Przetarg nieograniczony na USŁUGI MEDYCZNE z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
1356945546 Array
2/L/12 Array 64214400-3, 32415000 20.11.2012
Przetarg nieograniczony na DZIERŻAWĘ ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ ŁĄCZY DOSTĘPOWYCH DSL Z USŁUGĄ IP VPN DLA JEDNOSTEK POLICJI WOJ. PODLASKIEGO
1361362784 Array
56/S/12 Array 09134100-8 09132100- 12.11.2012
Przetarg nieograniczony na ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ON I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB95 DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI W STACJI PALIW ZLOKALIZOWANEJ
W OBRĘBIE ADMINISTRACYJNYM GMINY GRÓDEK
1353504717 Array
55/C/12 Array 30192000-1, 30197644 07.11.2012
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ WYROBÓW BIUROWYCH, WKŁADÓW DRUKUJĄCYCH I PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO
1354023632 Array
54/C/12 Array 39130000-2 07.11.2012
Przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH
1354630432 Array

Wybierz Strony

Praca w Policji